ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทเหล็ก::ตู้เซฟ-safesteel-ตู้นิรภัย


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 213 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 12|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
WS-17-ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
231765683::WS-17-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿15,800  ฿13,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿13,900::WS-17::ตู้นิรภัยฝังติดผนังน้ำหนัก26กิโล.ขนาดก450xล200xส500มม.ขนาดภายในก400xล185xส400มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
ES-830-ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ สีกราไฟท์ ขนาด ก380xล300xล300 มม. ตู้เซฟ ชัวร์-SURE-ตู้เซฟ
65440000::ES-830-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
SURE::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สีกราไฟท์ ขนาด ก380xล300xล300 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชัวร์
฿4,000  ฿3,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,500::ES-830::อิเล็กทรอนิกส์สีกราไฟท์ขนาดก380xล300xล300มม.ชัวร์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PD-100-ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ Leeco-Leeco-ตู้เซฟ
664960096::PD-100-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Leeco-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿55,300  ฿48,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿48,300::PD-100::ลีโก้มีมอก.250กิโลขนาดก590xล593xส1116มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SAE-4751-ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT  -PILOT-ตู้เซฟ
201552495::SAE-4751-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
PILOT::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿13,900  ฿12,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿12,200::SAE-4751::ตู้นิรภัยรุ่นSAE-4751ขนาดภายนอกก476xล430xส518มม.ขนาดภายในก350xล297xส391มม.น้ำหนัก75กิโลตู้นิรภัย-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
700-XPL-ตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม.
ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม.
น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน
พร้อมกุญแจล็อคและชนิดมีรห-Leeco-ตู้เซฟ
392892004::700-XPL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม. ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม. น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดมีรห
฿32,300  ฿28,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,200::700-XPL::ตู้เชฟ700-XPLขนาดภายนอกก590xล593xส765มม. ขนาดภายในก450xล355xส560มม. น้ำหนัก150(กก.)ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีแข็งแรงทนทานสามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SD-XPL-ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบติจิตอล ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ
สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก ( 100 ล้านเลขหมาย ) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน
ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,010 องศา-Leeco-ตู้เซฟ
362700045::SD-XPL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบติจิตอล ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก ( 100 ล้านเลขหมาย ) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,010 องศา
฿30,100  ฿26,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿26,300::SD-XPL()::ตู้นิรภัยขนาดกลางแบบติจิตอลภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่2-8หลัก(100ล้านเลขหมาย)ทำงานด้วยระบบถ่านAA4ก้อน ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมได้ดีคุณภาพกันไฟ2ชั่วโมงที่อุณหภูมิ1,010องศา-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
MB-112-ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
2015459487::MB-112-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿137,800  ฿121,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿121,100::MB-112::ตู้เก็บจดหมาย112ช่องใช้กุจแจในการเปิดขนาดต่อช่องก200xล300xส100มม.ขนาดทั้งใบก1540xล300xส1900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
MB-96-ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
1713251088::MB-96-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿118,100  ฿103,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿103,800::MB-96::ตู้เก็บจดหมาย96ช่องใช้กุจแจในการเปิดขนาดต่อช่องก200xล300xส100มม.ขนาดทั้งใบก1325xล300xส1900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
TS-377-K2N-ตู้เซฟ ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ TAIYO ตู้เซฟ TAIYO-TAIYO-ตู้เซฟ
98726812::TS-377-K2N-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ น้ำหนัก 51 KG. เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกัน ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ ขนาดภายในตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ก348xล272xส213 มม. ขนาดภายนอกตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ก480xล400xส377 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿6,500  ฿5,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,700::TS-377-K2N::ตู้นิรภัยชนิดกันไฟน้ำหนัก51KG.เปิด-ปิดด้วยกุญแจ2ดอกพร้อมกันป้องกันการปลอมแปลงกุญแจขนาดภายในก348xล272xส213มม.ขนาดภายนอกก480xล400xส377มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
WS-16-ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
272006408::WS-16-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿17,900  ฿15,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿15,800::WS-16::ตู้นิรภัยฝังติดผนังน้ำหนัก35กิโลขนาดก450xล250xส600มม.ขนาดภายในก400xล235xส500มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SST-XPL-ตู้เซฟนิรภัยขนาดเล็ก ระบบดิจิตอล สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLIC HAMMER) /ขนาดภายนอก 34.4W*42.9D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.4W*26.7D*35.4H cm. ภายในม-Leeco-ตู้เซฟ
231760076::SST-XPL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานนิรภัยขนาดเล็ก ระบบดิจิตอล สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLIC HAMMER) /ขนาดภายนอก 34.4W*42.9D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.4W*26.7D*35.4H cm. ภายในม
฿19,700  ฿17,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿17,200::SST-XPL::นิรภัยขนาดเล็กระบบดิจิตอลสามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่2-8หลัก(100ล้านเลขหมาย)ทำงานด้วยระบบถ่านAAจำนวน4ก้อนสีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือสีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLICHAMMER)/ขนาดภายนอก34.4W*42.9D*51.2Hcm.ขนาดภายใน21.4W*26.7D*35.4Hcm.ภายในม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
2D-203-ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.640 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1816 มม. ตู้เซฟ Leeco-Leeco-ตู้เซฟ
129456476::2D-203-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานลีโก้ มี มอก.640 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1816 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Leeco-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿105,400  ฿92,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿92,000::2D-203::ลีโก้มีมอก.640กิโลขนาดก1042xล687xส1816มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
ES-800-ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์ แบบเจาะช่องยอดเงิน สีกราไฟท์ ขนาด ก230xล170xล170มม ตู้เซฟ ชัวร์-SURE-ตู้เซฟ
21159249::ES-800-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
SURE::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ แบบเจาะช่องยอดเงิน สีกราไฟท์ ขนาด ก230xล170xล170มม ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชัวร์
฿1,400  ฿1,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,200::ES-800::อิเล็กทรอนิกส์แบบเจาะช่องยอดเงินสีกราไฟท์ขนาดก230xล170xล170มมชัวร์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SAD-8253-SAN-8253-ตู้นิรภัย รุ่น SAD-2012 และ SAN-2012 ขนาดกลาง มีลิ้นชักพิเศษมีลิ้นชัก1 แผ่นชั้น1แผ่นระบบล็อคด้วยกุณแจชนินลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ สามารทนทรานการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ตู้เซฟ ลัคกี้-LUCKY-ตู้เซฟ
584349071::SAD-8253-SAN-8253-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัย รุ่น SAD-2012 และ SAN-2012 ขนาดกลาง มีลิ้นชักพิเศษมีลิ้นชัก1 แผ่นชั้น1แผ่นระบบล็อคด้วยกุณแจชนินลูกปืนป้องกันการลอกเรียนแบบ สามารทนทรานการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิม ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ลัคกี้
฿38,800  ฿34,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿34,100::SAD-8253::รุ่นSAD_8253ขนาดภายในก402xล328xส695มม.ขนาดภายนอกก528xล463xส900มม.ไม่มีช่องส่งเงินลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿34,100::SAN-8253::รุ่นSAN_8253ขนาดภายในก402xล328xส695มม.ขนาดภายนอกก528xล463xส900มม.มีช่องส่งเงินลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
ES-1A-ตู้เซฟอิเลคทรอนิคส์ ขนาด310x200x200มม. ตู้เซฟ SURE-SURE-ตู้เซฟ
32209800::ES-1A-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
SURE::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอิเลคทรอนิคส์ ขนาด310x200x200มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน SURE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿2,000  ฿1,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,700::ES-1A::อิเลคทรอนิคส์ขนาด310x200x200มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
DEFRENDER-ตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER มี 5 ขนาด ตู้เซฟ คิงส์สตีล-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
483611475::DEFRENDER-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่น DEFRENDER มี 5 ขนาด ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คิงส์สตีล
฿32,200  ฿28,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,300::DEFRENDER(SIZE-1)::รุ่นDEFRENDERSIZE-1ขนาด131กก.คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿32,700::DEFRENDER(SIZE-2)::รุ่นDEFRENDERSIZE-2ขนาด168กก.คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿37,100::DEFRENDER(SIZE-3)::รุ่นDEFRENDERSIZE-3ขนาด201กก.คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿43,400::DEFRENDER(SIZE-4)::รุ่นDEFRENDERSIZE-4ขนาด273กก.คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿45,900::DEFRENDER(SIZE-5)::รุ่นDEFRENDERSIZE-5ขนาด300กก.คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
KSD-90-ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
423150052::KSD-90-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿28,100  ฿24,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿24,700::KSD-90::ตู้นิรภัยมีลิ้นชักน้ำหนัก220กิโล.ขนาดก555xล540xส910มม.ขนาดภายในก380xล380xส320มม.(ไม่มีช่องส่งเงิน)-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
KSN-90-ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL-KINGSTEEL-ตู้เซฟ
423150052::KSN-90-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
KINGSTEEL::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน KINGSTEEL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿28,100  ฿24,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿24,700::KSN-90::ตู้นิรภัยมีลิ้นชักน้ำหนัก220กิโล.ปิดลิ้นชักแล้วเงินหล่นไปด้านล่างขนาดก555xล540xส910มม.ขนาดภายในก380xล380xส320มม.(มีช่องส่งเงิน)-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733
1. แคตตาล็อก : JP-Catalog-1 : มีจำนวน 39 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
JP
1
2
3
4
5
MT-40-แผ่นท็อปขนาด 40 ซม.พร้อมบัวกันน้ำ รุ่น MT-40 ก400xล600xส34 มม.  ชุดห้องครัว SURE-SURE-ชุดห้องครัว
  MT-40
  SURE
เริ่มต้น ฿1,300
XHB-705-ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด บานกระจก 3 ลิ้นชัก ขนาด ก1488xล600xส2200 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด SURE(สีโอ๊ค)-SURE-ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด
  SURE
เริ่มต้น ฿11,100
LIMA-(ตู้ทีวีบานเลื่อน150ซม.)-ตู้ทีวีบานเลื่อน 150 ซม. รุ่นลีม่า สีบราวน์นี่ ขนาด ก1500xล450xส6010 มม. ตู้วางทีวี EStar-EStar-ตู้วางทีวี
  EStar
เริ่มต้น ฿5,600
BW-005-006-เตียงไม้ 5,6 ฟุต ที่เก็บของหัวเตียง 
BW-005 ขนาด ก1600xล2200xส900มม.
BW-006 ขนาด ก1900xล2200xส900มม.
มี 2 สี (สีบีช-ขาว,สีโอ๊ค-ขาว) เตียงไม้-ที่เก็บของ เกษมศิริ-Kasemsiri-เตียงไม้-ที่เก็บของ
เริ่มต้น ฿2,900
JK-516-ชั่นเดียวตั้งบนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ ขนาด W29xD15xH12.5 cm. ชั้นสแตนเลส เจเค-JK-ชั้นสแตนเลส
  JK-516
  JK
เริ่มต้น ฿297
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
  รหัสแคตตาล็อก : 
   
     เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  ตกลง