ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทเหล็ก


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 1119 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 63|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
R-025-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด1491กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
10778250::R-025-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด1491กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿7,000  ฿6,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,100::R-025(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีครีมขนาด1491กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,100::R-025(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีเทากลางสลับอ่อนขนาด1491กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
R-024-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด1187กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
86641458::R-024-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด1187กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,800  ฿5,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,100::R-024(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีครีมขนาด1187กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,100::R-024(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีเทากลางสลับอ่อนขนาด1187กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
R-022-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด878กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
70521642::R-022-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก มี2สี(CR,GX) ขนาด878กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,700  ฿4,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,100::R-022(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีครีมขนาด878กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,100::R-022(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานกระจกสีเทากลางสลับอ่อนขนาด878กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
R-015-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด1491กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
10744004::R-015-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด1491กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿6,700  ฿5,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,900::R-015(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีครีมขนาด1491กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,900::R-015(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีเทากลางสลับอ่อนขนาด1491กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
R-014-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด1187กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
84624226::R-014-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด1187กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,600  ฿4,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,900::R-014(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีครีมขนาด1187กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,900::R-014(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีเทากลางสลับอ่อนขนาด1187กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SLG-72-ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT-PRESIDENT-ตู้เอกสารเหล็ก
11879086::SLG-72-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
PRESIDENT::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน PRESIDENT-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿7,900  ฿6,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,900::SLG-72::ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูงขนาดก917xล457xส1830มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
R-012-ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด877กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก TAIYO-TAIYO-ตู้เอกสารเหล็ก
69513026::R-012-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ มี2สี(CR,GX) ขนาด877กx408ลx878ส มม. ชันภายใน2ชั้น ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน TAIYO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,600  ฿4,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,100::R-012(CR)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีครีมขนาด877กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,100::R-012(GX)::ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบสีเทากลางสลับอ่อนขนาด877กx408ลx878สมม.ชันภายใน2ชั้น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PD-100-ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ Leeco-Leeco-ตู้เซฟ
664960096::PD-100-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงานลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Leeco-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿55,300  ฿48,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿48,300::PD-100::ลีโก้มีมอก.250กิโลขนาดก590xล593xส1116มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SAE-4751-ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT   -PILOT-ตู้เซฟ
201552495::SAE-4751-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
PILOT::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿13,900  ฿12,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿12,200::SAE-4751::ตู้นิรภัยรุ่นSAE-4751ขนาดภายนอกก476xล430xส518มม.ขนาดภายในก350xล297xส391มม.น้ำหนัก75กิโลตู้นิรภัย-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
700-XPL-ตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม.
ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม.
น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน
พร้อมกุญแจล็อคและชนิดมีรห-Leeco-ตู้เซฟ
392892004::700-XPL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Leeco::ตู้เซฟ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม. ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม. น้ำหนัก 150 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดมีรห
฿32,300  ฿28,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,200::700-XPL::ตู้เชฟ700-XPLขนาดภายนอกก590xล593xส765มม. ขนาดภายในก450xล355xส560มม. น้ำหนัก150(กก.)ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีแข็งแรงทนทานสามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
IronShelf-3-ชั้นวางของเหล็ก 3ชั้น อเนกประสงค์ Knock Dow
เหล็กหนา 1 มม.แข็งแรง รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น 
ปรับระดับได้ เคลือบสี PowerCoat ป้องกันสนิม
มีสีขาว/ดำ ชั้นวางของเหล็ก วีอาร์ฟิตติ้ง-VRF-ชั้นวางของเหล็ก
24179220::IronShelf-3-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VRF::ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 3ชั้น อเนกประสงค์ Knock Dow เหล็กหนา 1 มม.แข็งแรง รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น ปรับระดับได้ เคลือบสี PowerCoat ป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำ ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีอาร์ฟิตติ้ง
฿1,600  ฿1,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,500::ZIR3-181236::(ขนาดก18"xล12"xส36"นิ้ว),3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้นปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿1,800::ZIR3-181536::(ขนาดก18"xล15"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,500::ZIR3-241536::(ขนาดก24"xล15"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,700::ZIR3-241836::(ขนาดก24"xล18"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,800::ZIR3-361236::(ขนาดก36"xล12"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,900::ZIR3-421236::(ขนาดก42"xล12"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::ZIR3-361536::(ขนาดก36"xล15"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,700::ZIR3-421536::(ขนาดก45"xล12"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,900::ZIR3-361836::(ขนาดก36"xล18"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,200::ZIR3-422455::3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,200::ZIR3-421836::(ขนาดก42"xล18"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,300::ZIR3-481536::(ขนาดก48"xล15"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,400::ZIR3-481836::(ขนาดก48"xล18"xส36"นิ้ว)3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,600::ZIR3-482455::3ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำวีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
LK-994-ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ4ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
76569486::LK-994-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ4ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,100  ฿4,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,500::LK-994::ตู้ล็อคเกอร์1ช่องแบบ4ประตูขนาดก305xล381xส1829มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
DG-324(2ตัวสุดท้าย)-ตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-224 (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้เอกสารเหล็ก
81742436::DG-324(2ตัวสุดท้าย)-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-224 (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,400  ฿4,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,800::DG-324::ตู้บานเลื่อนกระจก2บานขนาดก1185xล406xส877มม.(ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SL3-4-5FGL-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3,4,5 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ขนาด สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ
3 ฟุต ก914xล406xส878มม.
4 ฟุต ก1218xล406xส878มม.
5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
49368676::SL3-4-5FGL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3,4,5 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ขนาด สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ 3 ฟุต ก914xล406xส878มม. 4 ฟุต ก1218xล406xส878มม. 5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์
฿3,500  ฿3,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,100::SL3FGL(3ฟุตกระจก)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด3ฟุตก914xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,300::SL3FGL(3ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด3ฟุตก914xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,900::SL4FGL(4ฟุตกระจก)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด4ฟุตก1218xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,000::SL4FGL(4ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด4ฟุตก1218xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,700::SL5FGL(5ฟุตกระจก)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด5ฟุตก1523xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,900::SL5FGL(5ฟุตกระจกสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด5ฟุตก1523xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่นตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
OPD-264-ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก เก็บบัตรขนาด 5
362700045::OPD-264-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
NAT::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก เก็บบัตรขนาด 5"x8" มี 9 ชั้น 72 ช่อง แบบ 2 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล562xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน NAT-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿24,100  ฿21,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿21,200::OPD-264::ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอกเก็บบัตรขนาด5"x8"มี9ชั้น72ช่องแบบ2หน้า1ตู้ขนาดก1066xล562xส2135มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
IronShelf-5-ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น อเนกประสงค์ Knock Dow 
เหล็กหนา 1 มม.แข็งแรง รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น 
ปรับระดับได้ เคลือบสี PowerCoat ป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำ 
(ความสูง 72
66490218::IronShelf-5-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VRF::ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 5 ชั้น อเนกประสงค์ Knock Dow เหล็กหนา 1 มม.แข็งแรง รับน้ำหนัก 150 กก./ชั้น ปรับระดับได้ เคลือบสี PowerCoat ป้องกันสนิม มีสีขาว/ดำ (ความสูง 72 " : โครงเหล็ก2ท่อน) ชั้นวางของเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีอาร์ฟิตติ้ง
฿4,400  ฿3,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,900::ZIR5-241572::(ขนาดก24"xล15"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,400::ZIR5-241872::(ขนาดก24"xล18"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,700::ZIR5-361572::(ขนาดก36"xล15"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,800::ZIR5-361872::(ขนาดก36"xล18"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,200::ZIR5-481572::(ขนาดก48"xล15"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,300::ZIR5-421572::(ขนาดก42"xล15"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,600::ZIR5-481872::(ขนาดก48"xล18"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,700::ZIR5-421872::(ขนาดก42"xล18"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,500::ZIR5-422472::(ขนาดก42"xล24"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿8,000::ZIR5-482472::(ขนาดก48"xล24"xส72"นิ้ว) 5ชั้นอเนกประสงค์KnockDow เหล็กหนา1มม.แข็งแรงรับน้ำหนัก150กก./ชั้น ปรับระดับได้เคลือบสีPowerCoatป้องกันสนิมมีสีขาว/ดำ (ความสูง72":โครงเหล็ก2ท่อน)วีอาร์ฟิตติ้ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
MCB-72D-ตู้เก็บเครื่องมือ 2บานเปิด ขนาด ก916xล457xส1830 มม. มีรูแขวน และแผ่นชั้น 1 แผ่น +2ลิ้นชัก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ไทโย-TAIYO-ตู้เอนกประสงค์เหล็ก
241784008::MCB-72D-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
TAIYO::ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บเครื่องมือ 2บานเปิด ขนาด ก916xล457xส1830 มม. มีรูแขวน และแผ่นชั้น 1 แผ่น +2ลิ้นชัก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ไทโย
฿15,900  ฿14,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿14,000::MCB-72D::ตู้เก็บเครื่องมือ2บานเปิดขนาดก916xล457xส1830มม.มีรูแขวนและแผ่นชั้น1แผ่น+2ลิ้นชักไทโย-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
KSS-D75160-ตัวต่อปิดมุมหัวโต๊ะ ขนาด ก1600Xล750Xส750 มม. ท๊อปหนา 25 มม. ขาเหล็กกลมชุมโครเมียมขนาด 3 นิ้ว โต๊ะเหล็ก วีซี-VC-โต๊ะเหล็ก
78580030::KSS-D75160-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VC::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตัวต่อปิดมุมหัวโต๊ะ ขนาด ก1600Xล750Xส750 มม. ท๊อปหนา 25 มม. ขาเหล็กกลมชุมโครเมียมขนาด 3 นิ้ว โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีซี
฿5,200  ฿4,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,600::KSS-D75160::ตัวต่อปิดมุมหัวโต๊ะขนาดก1600Xล750Xส750มม.ท๊อปหนา25มม.ขาเหล็กกลมชุมโครเมียมขนาด3นิ้ววีซี-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733
1. แคตตาล็อก : sure130355_12 : มีจำนวน 10 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
1
2
3
4
5
ST-90-แผ่นท๊อปขนาด 90 ซม.พร้อมบัวกันน้ำ รุ่น ST-90 ขนาด ก900xล600xส34 มม. ชุดห้องครัว SURE-SURE-ชุดห้องครัว
  ST-90
  SURE
เริ่มต้น ฿1,800
XHB-7012-ตู้เสื้อผ้า 3 บาน 2 ลิ้นชัก (บานกระจก) VICTORIA รุ่น XHB-7012 ขนาด ก1550xล600xส2000 มม. สีขาว ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด SURE-SURE-ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด
  SURE
เริ่มต้น ฿11,400
ZAMPO-B-ชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น แซมโป-บี ขนาด1ก600xส580มม.ขนาด2ก440xล440xส480มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA -FANTA-ชุดโต๊ะแฟชั่น
  FANTA
เริ่มต้น ฿4,400
KOBE-ชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น โกเบ ขนาด1ก620xล620xส900มม.ขนาด2ก130xล620xส900มม. หวายเทียม  ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA-FANTA-ชุดโต๊ะแฟชั่น
  KOBE
  FANTA
เริ่มต้น ฿19,600
JK-236W-โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้สี่เหลี่ยม 75x75 ซม. หนา 2.5 ซม. ขากากบาท โต๊ะสแตนเลส เจเค-JK-โต๊ะสแตนเลส
  JK
เริ่มต้น ฿4,400
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
    รหัสแคตตาล็อก : 
     
       เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
    ตกลง