ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทเหล็ก


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 1119 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 63|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
SL3FHE-ตู้เอกสารเหล็ก 3 ฟุต บานเลื่อนทึบสูง พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ขนาด ก914xล457xส183มม. ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
88654231::SL3FHE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 3 ฟุต บานเลื่อนทึบสูง พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ขนาด ก914xล457xส183มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿6,200  ฿5,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,500::SL3FHE::3ฟุตบานเลื่อนทึบสูงพร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ3แผ่นขนาดก914xล457xส183มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,700::SL3FHE(สีสันพิเศษ)::3ฟุตบานเลื่อนทึบสูงพร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ3แผ่นขนาดก914xล457xส183มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SL3-4-5F-ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3,4,5 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ขนาด สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ 
3 ฟุต ก914xล406xส878มม. 
4 ฟุต ก1218xล406xส878มม. 
5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์ ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
47350025::SL3-4-5F-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 3,4,5 ฟุต พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น ขนาด สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ 3 ฟุต ก914xล406xส878มม. 4 ฟุต ก1218xล406xส878มม. 5 ฟุต ก1523xล406xส878มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿3,400  ฿3,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,000::SL3F(3ฟุตบานทึบ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด3ฟุตก914xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::SL3F(3ฟุตบานทึบสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด3ฟุตก914xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,600::SL4F(4ฟุตบานทึบ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด4ฟุตก1218xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,800::SL4F(4ฟุตบานทึบสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด4ฟุตก1218xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,400::SL5F(5ฟุตบานทึบ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด5ฟุตก1523xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,500::SL5F(5ฟุตบานทึบสีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบขนาด5ฟุตก1523xล406xส878มม.พร้อมแผ่นชั้นปรับระดับ2แผ่น ตู้เอนกประสงค์เหล็กอีลิแกนต์อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FS40-ชั้นแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน ขนาด ก917xล310xส1760มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก เหล็ก Elegant-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
74553065::FS40-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง มีล้อเลื่อน ขนาด ก917xล310xส1760มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เหล็ก Elegant-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,300  ฿4,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,700::FS40::ชั้นแฟ้ม4ชั้น40ช่องมีล้อเลื่อนขนาดก917xล310xส1760มม.เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,800::FS40(สีสันพิเศษ)::ชั้นแฟ้ม4ชั้น40ช่องมีล้อเลื่อนขนาดก917xล310xส1760มม.เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FS20-ชั้นแก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด ก917xล310xส962มม. มีล้อเลื่อน สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
46346476::FS20-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นแก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด ก917xล310xส962มม. มีล้อเลื่อน สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์
฿3,300  ฿2,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,900::FS20::ชั้นแก็บแฟ้ม20ช่องขนาดก917xล310xส962มม.มีล้อเลื่อนเอกสารเหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::FS20(สีสันพิเศษ)::ชั้นแก็บแฟ้ม20ช่องขนาดก917xล310xส962มม.มีล้อเลื่อนเอกสารเหล็กอีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SD4FD6-ตู้เอกสาร รุ่น SD4F4D 6 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และช่องตรงกลาง ขนาด ก1218xล406xส873มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ (สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้) ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
10755620::SD4FD6-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร รุ่น SD4F4D 6 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และช่องตรงกลาง ขนาด ก1218xล406xส873มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ (สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้) ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿7,200  ฿6,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,400::SD4FD6::ตู้เอกสารรุ่นSD4F4D6ลิ้นชัก1บานเปิดและช่องตรงกลางขนาดก1218xล406xส873มม.(สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้)อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,500::SD4FD6(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารรุ่นSD4F4D6ลิ้นชัก1บานเปิดและช่องตรงกลางขนาดก1218xล406xส873มม.(สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้)อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SD4FD-ตู้เอกสาร รุ่น SD4FD 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และช่องตรงกลาง ขนาด ก1218xล406xส873มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ (สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้) ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
97718601::SD4FD-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร รุ่น SD4FD 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด และช่องตรงกลาง ขนาด ก1218xล406xส873มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ (สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้) ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿6,800  ฿6,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,100::SD4FD::ตู้เอกสารรุ่นSD4FD4ลิ้นชัก1บานเปิดและช่องตรงกลางขนาดก1218xล406xส873มม.(สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้)อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿6,200::SD4FD(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารรุ่นSD4FD4ลิ้นชัก1บานเปิดและช่องตรงกลางขนาดก1218xล406xส873มม.(สามารถนำตู้บานเลื่อนวางซ้อนด้านบนได้)อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SD3F6D-ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 6 ลิ้นชัก รุ่น SD3F6D ขนาด ก912xล406xส873มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
89663455::SD3F6D-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 6 ลิ้นชัก รุ่น SD3F6D ขนาด ก912xล406xส873มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿6,300  ฿5,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,600::SD3F6D::ตู้เอกสาร1บานเปิด6ลิ้นชักรุ่นSD3F6Dขนาดก912xล406xส873มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,800::SD3F6D(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสาร1บานเปิด6ลิ้นชักรุ่นSD3F6Dขนาดก912xล406xส873มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SD3F4D-ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 4 ลิ้นชัก รุ่น SD3F4D ขนาด ก912xล406xส873มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
84626659::SD3F4D-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 4 ลิ้นชัก รุ่น SD3F4D ขนาด ก912xล406xส873มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿6,000  ฿5,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,300::SD3F4D::ตู้เอกสาร1บานเปิด4ลิ้นชักรุ่นSD3F4Dขนาดก912xล406xส873มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,500::SD3F4D(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสาร1บานเปิด4ลิ้นชักรุ่นSD3F4Dขนาดก912xล406xส873มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FD10-ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก ขนาด ก372xล465xส944มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
47353876::FD10-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก ขนาด ก372xล465xส944มม.สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿3,400  ฿3,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,000::FD10::ตู้เอกสาร10ลิ้นชักขนาดก372xล465xส944มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::FD10(lีสันพิเศษ)::ตู้เอกสาร10ลิ้นชักขนาดก372xล465xส944มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FD04-ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน กุญแจล็อค สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ขนาด ก464xล618xส1324มม. ตู้เอกสารเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
70521438::FD04-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน กุญแจล็อค สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ขนาด ก464xล618xส1324มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿5,000  ฿4,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,400::FD04::ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชักแฟ้มแขวนกุญแจล็อคสามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษขนาดก464xล618xส1324มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,700::FD04(สีสันพิเศษ)::ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชักแฟ้มแขวนกุญแจล็อคสามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษขนาดก464xล618xส1324มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FD03-ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน,กุญแจล็อค ขนาด ก464xล618xส1018มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก Elegant -Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
58434869::FD03-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน,กุญแจล็อค ขนาด ก464xล618xส1018มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Elegant-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,200  ฿3,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,700::FD03::ตู้เอกสาร3ลิ้นชักแฟ้มแขวน,กุญแจล็อคขนาดก464xล618xส1018มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,900::FD03(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสาร3ลิ้นชักแฟ้มแขวน,กุญแจล็อคขนาดก464xล618xส1018มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
FD02-ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน,กุญแจล็อค ขนาด ก464xล618xส718มม.
สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ 
ตู้เอกสารเหล็ก Elegant-Elegant-ตู้เอกสารเหล็ก
47350025::FD02-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน,กุญแจล็อค ขนาด ก464xล618xส718มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Elegant-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿3,400  ฿3,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,000::FD02::ตู้เอกสาร2ลิ้นชักแฟ้มแขวน,กุญแจล็อคขนาดก464xล618xส718มม. -เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::FD02(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสาร2ลิ้นชักแฟ้มแขวน,กุญแจล็อคขนาดก464xล618xส718มม. -เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
TW4L-R-ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็ก ท๊อปไม้เมลามีน 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มี 2 แบบ ล้อเลื่อน,และขาตั้ง
ขนาด ก672xล425xส(650,750)มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอนกประสงค์เหล็ก
49368676::TW4L-R-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็ก ท๊อปไม้เมลามีน 3 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก มี 2 แบบ ล้อเลื่อน,และขาตั้ง ขนาด ก672xล425xส(650,750)มม. สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿3,500  ฿3,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,100::TW4L(แบบขาตั้ง)::ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็กท๊อปไม้เมลามีน3ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกขนาดก672xล425xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::TW4R(แบบล้อเลื่อน)::ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็กท๊อปไม้เมลามีน3ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกขนาดก672xล425xส650มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,300::TW4L(แบบขาตั้ง)(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็กท๊อปไม้เมลามีน3ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกขนาดก672xล425xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,300::TW4R(แบบล้อเลื่อน)(สีสันพิเศษ)::ตู้เอกสารเสริมด้านข้างเหล็กท๊อปไม้เมลามีน3ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกขนาดก672xล425xส650มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
TW3-5F-โต๊ะสำนักงานเหล็ก ท๊อปไม้เมลามีน พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก มี 5 ขนาด (3ฟุต,3.5ฟุต,4ฟุต,4.5ฟุต.5ฟุต) สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ โต๊ะเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-โต๊ะเหล็ก
75558033::TW3-5F-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะสำนักงานเหล็ก ท๊อปไม้เมลามีน พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก มี 5 ขนาด (3ฟุต,3.5ฟุต,4ฟุต,4.5ฟุต.5ฟุต) สามารถเลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ โต๊ะเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿5,300  ฿4,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,700::TW3F(3ฟุต)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด3ฟุตก930xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,900::TW3F(3ฟุตสีสันพิเศษ)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด3ฟุตก930xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,900::TW3.5F(3.5ฟุต)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด3.5ฟุตก1085xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,100::TW4F(4ฟุต)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด4ฟุตก1220xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,100::TW3.5F(3.5ฟุตสีสันพิเศษ)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด3.5ฟุตก1085xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,200::TW4F(4ฟุตสีสันพิเศษ)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด4ฟุตก1220xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,100::TW4.5F(4.5ฟุต)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด4.5ฟุตก1388xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,300::TW4.5F(4.5ฟุตสีสันพิเศษ)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด4.5ฟุตก1388xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,500::TW5F(5ฟุต)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด5ฟุตก1555xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,700::TW5F(5ฟุตสีสันพิเศษ)::โต๊ะสำนักงานเหล็กท๊อปไม้เมลามีนพร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อกขนาด5ฟุตก1555xล722xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
TM4L-ตู้เหล็กเสริมข้าง รุ่น TM4L 3ลิ้นชัก กุญแจล็อก ขนาด ก420xล680xส750มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เอนกประสงค์เหล็ก
4836061::TM4L-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เหล็กเสริมข้าง รุ่น TM4L 3ลิ้นชัก กุญแจล็อก ขนาด ก420xล680xส750มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿340  ฿243
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿243::GLSD(กระจกใส)::กระจกใสสำหรับวางด้านบนตู้เสริมข้างขนาด25.5x15.5นิ้ว-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::TM4L::ตู้เหล็กเสริมข้างรุ่นTM4L3ลิ้นชักกุญแจล็อกขนาดก420xล680xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,300::TM4L(สีสันพิเศษ)::ตู้เหล็กเสริมข้างรุ่นTM4L3ลิ้นชักกุญแจล็อกขนาดก420xล680xส750มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
WS4FH1-ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ/กระจกเงา ภายในมีราวแขวน ด้านซ้ายโล่ง ด้านขวาช่องเก็บของ 3 ชั้น ขนาดโดยรวม ก1218x534xส1830มม. เลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก อีลิแกนต์-Elegant-ตู้เสื้อผ้าเหล็ก
151120012::WS4FH1-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Elegant::ตู้เสื้อผ้าเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ/กระจกเงา ภายในมีราวแขวน ด้านซ้ายโล่ง ด้านขวาช่องเก็บของ 3 ชั้น ขนาดโดยรวม ก1218x534xส1830มม. เลือกได้ทั้งสีมาตรฐานและสีสันพิเศษ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อีลิแกนต์
฿10,600  ฿9,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿9,400::WS4FH::4ฟุตบานเลื่อนทึบ/กระจกเงาภายในมีราวแขวนด้านซ้ายโล่งด้านขวาช่องเก็บของ3ชั้นขนาดโดยรวมก1218x534xส1830มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿9,600::WS4FH1(สีสันพิเศษ)::4ฟุตบานเลื่อนทึบ/กระจกเงาภายในมีราวแขวนด้านซ้ายโล่งด้านขวาช่องเก็บของ3ชั้นขนาดโดยรวมก1218x534xส1830มม.อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
LK-996-ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ6ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
91678054::LK-996-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ6ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿6,100  ฿5,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿5,400::LK-996::ตู้ล็อคเกอร์1ช่องแบบ6ประตูขนาดก305xล381xส1829มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
LCG-12110-15110-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้เอกสารเหล็ก
11868071::LCG-12110-15110-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿7,800  ฿6,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿6,800::LCG-12110::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บานรุ่นLCG-12110ขนาดก1200xล450xส1100มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,700::LCG-15110::ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บานรุ่นLCG-15110ขนาดก1500xล450xส1100มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733
1. แคตตาล็อก : lEECO-Catalog : มีจำนวน 12 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
LEECO
1
2
3
4
5
แบ็คแคร์-Back Care ที่นอนฟองน้ำอัดแข็งผสมชั้นฟองน้ำหนาแน่นสูง ดูแลแผ่นหลัง มี 3 ขนาด 3.5,5,6 ฟุต ความหนา 8 นิ้ว ที่นอนเพื่อสุขภาพ Darling-Darling-ที่นอนเพื่อสุขภาพ
เริ่มต้น ฿9,500
MLW-60G-ตู้แขวนบานกระจกยาว รุ่น MLW-60G ก600xล300xส800 มม.มี2สี(โอ๊ค,บีช) ชุดห้องครัว SURE-SURE-ชุดห้องครัว
  SURE
เริ่มต้น ฿3,000
HB-373T-HB-373C-ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม รุ่นRED OF PARADISE ประกอบด้วย HB-373T : โต๊ะกลาสเซร่า ขนาด600x600x750มม. จำนวน 1 ตัว / HB-373C : เก้าอี้กลาสเซร่า (รุ่น red of paradise)ขนาด380x380x920มม. จำนวน 2 ตัว เก้าอี้สนาม SURE-SURE-เก้าอี้สนาม
  SURE
เริ่มต้น ฿4,100
SCORT-โต๊ะอาหาร TOP ไม้พ่นสี HI-GLOSS สีขาวโครงขาไม้สีโอ๊ค ขนาด ก1500xล900xส750 มม. โต๊ะอาหารไม้ MASS-MASS-โต๊ะอาหารไม้
  SCORT
  MASS
เริ่มต้น ฿9,000
LD-EK216-บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 16 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki-Sanki-บันไดอลูมิเนียม
  Sanki
เริ่มต้น ฿7,800
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
  รหัสแคตตาล็อก : 
   
     เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  ตกลง