ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทชั้น


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 97 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 6|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
BS-1525S-BS-1525S ชั้นเอนกประสงค์ ขนาด ก1200xล330xส187มม. ชั้นเอนกประสงค์ เบสช้อยส์ ชั้นเอนกประสงค์ เบสช้อยส์-BESTCHOICE-ชั้นเอนกประสงค์
74550025::BS-1525S-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
BESTCHOICE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

BS-1525S ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ขนาด ก1200xล330xส187มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เบสช้อยส์ ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เบสช้อยส์
฿5,000  ฿4,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,400::BS-1525S::BS-1525Sขนาดก1200xล330xส187มม.เบสช้อยส์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
VC-069-ชั้นเอนกประสงค์ ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ขนาด ก690xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์ วีซี-VC-ชั้นเอนกประสงค์
62340000::VC-069-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VC::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ขนาด ก690xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีซี
฿4,100  ฿3,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,600::VC-069::ท็อปหนา25มิลแผ่นข้าง19มิลแผ่นชั้น19มิลขนาดก690xล550xส750มม.วีซี-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
S-666N-366N-266N-ขั้นเก็บเอกสาร S-666N ขนาด ก921xล311xส1805 มม.และ S-366N ขนาด ก921xล311xส962 มม.และ S-266N ขนาด ก921xล311xส962 มม. ชั้นเอกสาร LUCKY-LUCKY-ชั้นเอกสาร
65482006::S-666N-366N-266N-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ชั้นเอกสาร-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ขั้นเก็บเอกสาร S-666N ขนาด ก921xล311xส1805 มม.และ S-366N ขนาด ก921xล311xส962 มม.และ S-266N ขนาด ก921xล311xส962 มม. ชั้นเอกสาร-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,300  ฿3,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,800::S-266N::ขั้นเก็บเอกสารS-266Nขนาดก921xล311xส962มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,000::S-366N::ขั้นเก็บเอกสารS-366Nขนาดก921xล311xส962มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,300::S-666N::ขั้นเก็บเอกสารS-666Nขนาดก921xล311xส1805มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
VC-0118-ชั้นเอนกประสงค์ ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ขนาด ก1180xล550xส650 มม. ชั้นเอนกประสงค์ วีซี-VC-ชั้นเอนกประสงค์
78480000::VC-0118-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VC::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ขนาด ก1180xล550xส650 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีซี
฿5,200  ฿4,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,600::VC-0118::ท็อปหนา25มิลแผ่นข้าง19มิลแผ่นชั้น19มิลขนาดก1180xล550xส650มม.วีซี-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
VC-118-ชั้นเอนกประสงค์ ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล 
แผ่นชั้น 19 มิล ปรับระดับได้ ขนาด ก1180xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์ วีซี-VC-ชั้นเอนกประสงค์
80480000::VC-118-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VC::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ปรับระดับได้ ขนาด ก1180xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีซี
฿5,300  ฿4,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,700::VC-118::ท็อปหนา25มิลแผ่นข้าง19มิล แผ่นชั้น19มิลปรับระดับได้ขนาดก1180xล550xส750มม.วีซี-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
VC-69-ชั้นเอนกประสงค์ ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล 
 แผ่นชั้น 19 มิล ปรับระดับได้ ขนาด ก690xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์ วีซี-VC-ชั้นเอนกประสงค์
64340000::VC-69-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
VC::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ท็อปหนา 25 มิล แผ่นข้าง 19 มิล แผ่นชั้น 19 มิล ปรับระดับได้ ขนาด ก690xล550xส750 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วีซี
฿4,300  ฿3,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,800::VC-69::ท็อปหนา25มิลแผ่นข้าง19มิล แผ่นชั้น19มิลปรับระดับได้ขนาดก690xล550xส750มม.วีซี-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
IES-01-011-ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์ IES-01 ขนาด ก1200xล603xส1829 มม. และ IES-011 ขนาด ก1800xล603xส1829 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY-LUCKY-ชั้นเอนกประสงค์
181398087::IES-01-011-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์ IES-01 ขนาด ก1200xล603xส1829 มม. และ IES-011 ขนาด ก1800xล603xส1829 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿12,500  ฿11,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿11,000::IES-01::ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์IES-01ขนาดก1200xล603xส1829มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿14,200::IES-011::ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์IES-011ขนาดก1800xล603xส1829มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
KSS-นอกแบบ-ชั้นไม้นอกแบบ แผ่นชั้นสลับยึกและปรับระดับได้
ขนาด 1200X300X2000 มม. ชั้นเอนกประสงค์ เกษมศิริ-Kasemsiri-ชั้นเอนกประสงค์
48360060::KSS-นอกแบบ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
Kasemsiri::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นไม้นอกแบบ แผ่นชั้นสลับยึกและปรับระดับได้ ขนาด 1200X300X2000 มม. ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เกษมศิริ
฿3,300  ฿2,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,900::KSS-นอกแบบ::ชั้นไม้นอกแบบแผ่นชั้นสลับยึกและปรับระดับได้ ขนาด1200X300X2000มม.เกษมศิริ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CB-0008-<b>จำนวน 10ตัว</b>ชั้นวางหนังสือ รุ่นสลิ่ม ซี 30 ช่อง ขนาด1500X300X900มม. แต่ช่อง 30 ช่อง กว้าง 28.4 ×ยาว 28.4 ซม.ชั้นหนังสือ IMAGE-IMAGE-ชั้นหนังสือ
61458084::CB-0008-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

จำนวน 10ตัวชั้นวางหนังสือ รุ่นสลิ่ม ซี 30 ช่อง ขนาด1500X300X900มม. แต่ช่อง 30 ช่อง กว้าง 28.4 ×ยาว 28.4 ซม.ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน IMAGE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,100  ฿3,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,600::CB-0008(จำนวน-1-ตัว)::ชั้นวางหนังสือรุ่นสลิ่มซี30ช่องขนาด1500X300X900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿35,900::CB-0008(จำนวน-10-ตัว)::จำนวน10ตัวชั้นวางหนังสือรุ่นสลิ่มซี30ช่องขนาด1500X300X900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0078-HB-0078 ชั้นวางอเนกประสงค์ เออร์เนสซ์ 80 ขนาด ก800xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB หนา 15 มม. แผ่นท๊อปหนา 25 มม. สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ มี 4 สี โซลิต/เขียว,โซลิต/ชมพู,วอลนัท/เหลือง,โซลิต/ส้ม
 ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
34258083::BH-0078-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

HB-0078 ชั้นวางอเนกประสงค์ เออร์เนสซ์ 80 ขนาด ก800xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB หนา 15 มม. แผ่นท๊อปหนา 25 มม. สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ มี 4 สี โซลิต/เขียว,โซลิต/ชมพู,วอลนัท/เหลือง,โซลิต/ส้ม ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿2,300  ฿2,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,100::BH-0078(โซลิต-ส้ม)::HB-0078ชั้นวางอเนกประสงค์เออร์เนสซ์80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0078(วอลนัท-เหลือง)::HB-0078ชั้นวางอเนกประสงค์เออร์เนสซ์80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0078(โซลิต-ชมพู)::HB-0078ชั้นวางอเนกประสงค์เออร์เนสซ์80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0078(โซลิต-เขียว)::HB-0078ชั้นวางอเนกประสงค์เออร์เนสซ์80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0077-HB-0077 ชั้นวางอเนกประสงค์ เมอร์รี่ 80 ขนาด ก800xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB หนา 15 มม. แผ่นท๊อปหนา 25 มม. สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ มี 4 สี วอลนัทตัดสี-(ชมพู-เขียว-ส้ม-เหลือง) ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
34258083::BH-0077-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

HB-0077 ชั้นวางอเนกประสงค์ เมอร์รี่ 80 ขนาด ก800xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB หนา 15 มม. แผ่นท๊อปหนา 25 มม. สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้ มี 4 สี วอลนัทตัดสี-(ชมพู-เขียว-ส้ม-เหลือง) ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿2,300  ฿2,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,100::BH-0077(วอลนัท-เหลือง)::HB-0077ชั้นวางอเนกประสงค์เมอร์รี่80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0077(วอลนัท-ส้ม)::HB-0077ชั้นวางอเนกประสงค์เมอร์รี่80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0077(วอลนัท-เขียว)::HB-0077ชั้นวางอเนกประสงค์เมอร์รี่80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::BH-0077(วอลนัท-ชมพู)::HB-0077ชั้นวางอเนกประสงค์เมอร์รี่80ขนาดก800xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PBหนา15มม.แผ่นท๊อปหนา25มม.สามารถใส่แฟ้มเอกสารขนาดใหญ่ได้อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
ฺBH-0076-ชั้นหนังสือ เดอะเบรน 180 ขนาด ก900xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB 15 มม. ชั้นเอียง 4 ชั้น ชั้นบนเรียบ มีป้องกันรอยขีดข่วนด่านล่าง มี 3 สี วอลนัท,คาปู-ดำ,โซลิค-ดำ ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
34258084::ฺBH-0076-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นหนังสือ เดอะเบรน 180 ขนาด ก900xล300xส1800มม. โครงสร้างไม้ PB 15 มม. ชั้นเอียง 4 ชั้น ชั้นบนเรียบ มีป้องกันรอยขีดข่วนด่านล่าง มี 3 สี วอลนัท,คาปู-ดำ,โซลิค-ดำ ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿2,300  ฿2,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,100::HB-0076(สีวอลนัท)::ชั้นหนังสือเดอะเบรน180ขนาดก900xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PB15มม.ชั้นเอียง4ชั้นชั้นบนเรียบมีป้องกันรอยขีดข่วนด่านล่างอิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::HB-0076(สีโซลิต-ขอบดำ)::ชั้นหนังสือเดอะเบรน180ขนาดก900xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PB15มม.ชั้นเอียง4ชั้นชั้นบนเรียบมีป้องกันรอยขีดข่วนด่านล่างอิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,100::HB-0076(สีคาปูชิโน่-ขอบดำ)::ชั้นหนังสือเดอะเบรน180ขนาดก900xล300xส1800มม.โครงสร้างไม้PB15มม.ชั้นเอียง4ชั้นชั้นบนเรียบมีป้องกันรอยขีดข่วนด่านล่างอิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0027-<b>จำนวน 10ตัว</b>ชั้นหนังสือ รุ่นโดริโน่ 4 สเต็ป ขนาด900X300X900มม. ชั้นหนังสือ IMAGE-IMAGE-ชั้นหนังสือ
22166041::BH-0027-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

จำนวน 10ตัวชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่นโดริโน่ 4 สเต็ป ขนาด900X300X900มม. ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน IMAGE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿1,500  ฿1,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,400::BH-0027(1-ตัว)::จำนวน10ตัวรุ่นโดริโน่4สเต็ปขนาด900X300X900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿13,000::BH-0027::จำนวน10ตัวรุ่นโดริโน่4สเต็ปขนาด900X300X900มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0067-TitleShelf-ชั้นอเนกประสงค์ รุ่น ไตเติ้ล 
วัสดุไม้ PB แผ่นชั้นหนา 15 มม. 
โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี
ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ)
ขนาดโดยรวม ก760xล437xส1800มม.
มี 4 สี สีคาปูฯ-ดำ,สีวอลนัท-ขาว,สีส้ม-ดำ,สีขาวล้วน ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
36270045::BH-0067-TitleShelf-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นอเนกประสงค์ รุ่น ไตเติ้ล วัสดุไม้ PB แผ่นชั้นหนา 15 มม. โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ) ขนาดโดยรวม ก760xล437xส1800มม. มี 4 สี สีคาปูฯ-ดำ,สีวอลนัท-ขาว,สีส้ม-ดำ,สีขาวล้วน ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿2,500  ฿2,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,200::BH-0067-TitleShelf(สีขาวล้วน)::ชั้นอเนกประสงค์รุ่นไตเติ้ล วัสดุไม้PBแผ่นชั้นหนา15มม. โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ) ขนาดโดยรวมก760xล437xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0067-TitleShelf(สีส้ม-ดำ)::ชั้นอเนกประสงค์รุ่นไตเติ้ล วัสดุไม้PBแผ่นชั้นหนา15มม. โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ) ขนาดโดยรวมก760xล437xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0067-TitleShelf(สีวอลนัท-ขาว)::ชั้นอเนกประสงค์รุ่นไตเติ้ล วัสดุไม้PBแผ่นชั้นหนา15มม. โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ) ขนาดโดยรวมก760xล437xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0067-TitleShelf(สีคาปูฯ-ดำ)::ชั้นอเนกประสงค์รุ่นไตเติ้ล วัสดุไม้PBแผ่นชั้นหนา15มม. โครงด้านหลังเหล็กพ่นสี ขาปรับระดับได้(กรณีพื้นไม่เรียบ) ขนาดโดยรวมก760xล437xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0060-ชั้นหนังสือ รุ่น แคนดี้ ดีไซน์ทันสมัย
ขนาด ก900xล315xส1800มม.
มี 5 สี (สีฟ้า-ชมพู),(สีเขียว-เหลือง),(สีส้ม-ขาว),(สีคาปูชิโน่),(สีขาว) ชั้นหนังสือ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นหนังสือ
52390066::BH-0060-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่น แคนดี้ ดีไซน์ทันสมัย ขนาด ก900xล315xส1800มม. มี 5 สี (สีฟ้า-ชมพู),(สีเขียว-เหลือง),(สีส้ม-ขาว),(สีคาปูชิโน่),(สีขาว) ชั้นหนังสือ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿3,500  ฿3,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,100::BH-0060(สีฟ้า-ชมพู)::รุ่นแคนดี้ดีไซน์ทันสมัย ขนาดก900xล315xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::BH-0060(สีเขียว-เหลือง)::รุ่นแคนดี้ดีไซน์ทันสมัย ขนาดก900xล315xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::BH-0060สีส้ม-ขาว)::รุ่นแคนดี้ดีไซน์ทันสมัย ขนาดก900xล315xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::BH-0060(สีคาปูชิโน่)::รุ่นแคนดี้ดีไซน์ทันสมัย ขนาดก900xล315xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,100::BH-0060(สีขาว)::รุ่นแคนดี้ดีไซน์ทันสมัย ขนาดก900xล315xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0069-ชั้นเอนกประสงค์ เทอตีส
ขนาด ก1200xล300xส1800มม.
มี 5 สี (สีเขียว-วอลนัท),(สีชมพู-วอลนัท),(สีส้ม-วอลนัท),(สีคาปูฯ-วอลนัท),(ขาว-วอลนัท) ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
44330056::BH-0069-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เทอตีส ขนาด ก1200xล300xส1800มม. มี 5 สี (สีเขียว-วอลนัท),(สีชมพู-วอลนัท),(สีส้ม-วอลนัท),(สีคาปูฯ-วอลนัท),(ขาว-วอลนัท) ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿3,000  ฿2,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,600::BH-0069(สีเขียว-วอลนัท)::เทอตีส ขนาดก1200xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,600::BH-0069(สีชมพู-วอลนัท)::เทอตีส ขนาดก1200xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,600::BH-0069(สีส้ม-วอลนัท)::เทอตีส ขนาดก1200xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,600::BH-0069(สีคาปูฯ-วอลนัท)::เทอตีส ขนาดก1200xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,600::BH-0069(สีขาว-วอลนัท)::เทอตีส ขนาดก1200xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-0068-ชั้นเอนกประสงค์ เซน
ขนาด ก800xล300xส1800มม.
มี 4 สี (สีส้ม-วอลนัท),(สีขาว),(สีคาปูฯ-วอลนัท),(สีคาปูชิโน่) ชั้นเอนกประสงค์ อิมเมจ-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
36270045::BH-0068-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เซน ขนาด ก800xล300xส1800มม. มี 4 สี (สีส้ม-วอลนัท),(สีขาว),(สีคาปูฯ-วอลนัท),(สีคาปูชิโน่) ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อิมเมจ
฿2,500  ฿2,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,200::BH-0068(สีส้ม-วอลนัท)::เซน ขนาดก800xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0068(สีขาว)::เซน ขนาดก800xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0068(สีคาปูฯ-วอลนัท)::เซน ขนาดก800xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,200::BH-0068(สีคาปูชิโน่)::เซน ขนาดก800xล300xส1800มม. อิมเมจ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CB-0B04-ชั้นเอนกประสงค์ รุ่นบินเดอร์ 4 ชั้น ขนาด600X300X1578มม. สามารถเลือกสีได้ ชั้นเอนกประสงค์ IMAGE-IMAGE-ชั้นเอนกประสงค์
18138063::CB-0B04-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่นบินเดอร์ 4 ชั้น ขนาด600X300X1578มม. สามารถเลือกสีได้ ชั้นเอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน IMAGE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿1,240  ฿1,090
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,090::CB-0B04::รุ่นบินเดอร์4ชั้นขนาด600X300X1578มม.สามารถเลือกสีได้-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/Catalog/setupcatalog.php on line 733
1. แคตตาล็อก : sure130355_6 : มีจำนวน 11 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
1
2
3
4
5
SL-SB-150-ตู้ทีวี 150 ซ.ม. รุ่นสไลด์ ขนาด ก1200xล530xส800 มม. มี2สี(สีบีช,สีเวงเก้) ตู้วางทีวี EStar-EStar-ตู้วางทีวี
  EStar
เริ่มต้น ฿5,200
SC-024-ตู้วางทีวี 1 บานเปิด 2 ลิ้นชัก SNOWY รุ่น SC-024 ขนาด ก1200xล400xส565 มม. ตู้วางทีวี SURE-SURE-ตู้วางทีวี
  SC-024
  SURE
เริ่มต้น ฿3,800
JK-218-โต๊ะพับสแตนเลสขาสวิงรุ่นยาว ขนาด1800x750x750มม. ลูกยางขาหมุนปรับระดับได้ โต๊ะสแตนเลส อื่นๆ-JK-โต๊ะสแตนเลส
  JK-218
  JK
เริ่มต้น ฿8,200
MOTION-ชุดวางทีวี-ชุดชั้นวางทีวี รุ่น โมชั่น เมลามีนสีไวท์เชส-คาปูชิโน่
ตู้วางทีวี โมชั่น ขนาด ก1200xล400xส440มม.
ตู้แขวนผนัง โมชั่น ขนาด ก1200xล210xส210มม.
 ตู้วางทีวี เอสต้าร์-EStar-ตู้วางทีวี
  EStar
เริ่มต้น ฿960
MOTION-เตียง5ฟุต-เตียง5ฟุต รุ่นโมชั่น หัวเบาะ ฐานเฉียง เมลามีนทั้งตัว สีไวท์เชส-คาปูชิโน่ ขนาด ก1580xล2100xส900มม. เตียงไม้แฟชั่น เอสต้าร์-EStar-เตียงไม้แฟชั่น
  EStar
เริ่มต้น ฿13,500
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/nvqhtxn123/domains/xn--12cmb1ebc0b6ac4e2ad9cmew3rf9tgw.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
  รหัสแคตตาล็อก : 
   
     เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  ตกลง